Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

1248

Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej

RF POLAND Jolanta Szumska Jolanta Szumska

Forma prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą

Numer Identyfikacji Podatkowej

716-113-99-94

Numer w rejestrze przedsiębiorców lub innym właściwym rejestrze

EDG 14099

Adres

ul. Kluczowa 6 m.18 lok., Warszawa 01-929


1

Ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących

Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej / sieć transmisji danych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona we własnej sieci telekomunikacyjnej
Świadczenie usług telekomunikacyjnych / usługa zapewniania dostępu do sieci Internet / świadczona z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora

Obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna

Rzeczpospolita Polska
                                 Strona główna
RF POLAND Ent. 1993-2020, Warsaw Poland